Категория: История

Покана за отчетно събрание

Настоятелството на НЧ „Светлина-1939″ гр. Поморие пренасочва Годишно отчетно събрание (отложено поради извънредното положение), да се проведе на 25.06.2020г. /четвъртък / от 17.00 ч., в театралния салон на читалището при следнияДНЕВЕН РЕД:1. Отчет за...

80 години читалище „Светлина“

По повод 80-годишнината на НЧ „Светлина“ – Поморие, по впечатляващ начин театралите от Детска театрална студия „Светулка”  – Поморие пресъздадоха историята на читалището – от неговото създаване през 1939 г. досега. С много музика,...

Устав на НЧ „Светлина-1939“

УСТАВ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1939 г.“ ГР. ПОМОРИЕ Приет от Общото отчетно – изборно събрание проведено на 15.03.2013 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С този Устав се уреждат учредяването, устройството, управлението,...

Годишно отчетно-изборно събрание 16.03.2016 г.

На 16.03.2016 г. НЧ ”Светлина-1939” гр. Поморие проведе редовно, годишно отчетно-изборно събрание. Съгласно дневния ред, бяха избрани Настоятелство, Председател и Проверителна комисия в състав: За Председател на НЧ”Светлина 1939” гр. Поморие бе избрана Динка...

Протокол от Общото събрание

ПРОТОКОЛ №8/ 31.03.2014 г. На 31.03.2014 г. от 19.30 ч. в канцеларията на читалището се проведе заседание на читалищното настоятелство и проверителната комисия, при следния: ДНЕВЕН РЕД: 1. Насрочване дата на извънредно събрание на...

Покана за събрание

ПОКАНА Настоятелството на НЧ „Светлина-1939″ гр. Поморие свиква годишно отчетно събрание на читалищната организация, което ще се проведе на 31.03.2014 г. /понеделник/ от 17.00 ч., в театралния салон, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет...