Категория: Обучения

Курс „Начална компютърна грамотност и съвременни средства за комуникация“

Включва: Операционна система Windows Microsoft Office – Word и Excel Интернет – работа с браузъри и търсене Съвременни средства за комуникация – електронна поща, VoIP програмни продукти Обучението се провежда с продължителност 50 часа...