Партньорства

 • Асоциация „Съвременни читалища“
 • Читалищна мрежа за Развитие
 • Читалищата от Регионалния читалищен съюз на Община Поморие
 • Исторически музей гр. Поморие
 • Център за обучение и професионална квалификация „Стил“ гр. Бургас
 • Фондация „25 века Поморие“
 • Сдружение „Европа и ние“
 • Тракийско дружество „Одринска епопея“ гр. Поморие
 • Българо-гръцко дружество „Анхиало“ Поморие
 • Национален Център за социална Рехабилитация „Св. Георги“ Поморие
 • Общински детски комплекс – Поморие
 • Център за Европейско сътрудничество
 • Основно училище „Христо Ботев“, СОУ „Иван Вазов“, ПГ „Алеко Константинов“, ЦДГ „Веселушко“, ЦДГ „Детелина“ гр. Поморие
 • Певческо дружество „Анхиало“ Поморие
 • Дамски хор „Прима“ Поморие
 • Църковен хор на храм „Преображение Господне“
 • НУМСИ „проф. Панчо Владигеров“ гр. Бургасю
 • Клуб по спортни танци „Поморие“
 • Клуб по спортни танци „Блясък“ Поморие
 • Манастир „Свети Георги“ гр. Поморие