„Неродена мома“ на сцената на НЧ „Просвета-1888“ – гр. Поморие за деня на християнското семейство

You may also like...