Интернет център

Разполага със следното техническо оборудване:

  • Осем компютърни конфигурации;
  • Копирни машини – А3 и А4, черно/бели;
  • Принтери – А3 и А4, черно/бял и цветен;
  • Скенери – А3 и А4;
  • Ламинатор – А3 и А4;
  • Машина за подвързване – А4;
  • Факс;
  • ДВД записквачки;
  • Уеб камери.

В центъра се обучават курсисти в начална компютърна грамотност и съвременни средства за комуникация по одобрена програма, в рамките на 50 учебни часа.