Успешен опит

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ НА НЧ „СВЕТЛИНА“

 1. ФПББ, ИУО, ААМР, Програма „Матра“ на ОХФ – І етап – Изграждане на зелена зона в кв. „Св.Георги“ гр.Поморие
 2. ФПББ, ИУО, ААМР, Програма „Матра“ на ОХФ – ІІ етап успешна практика – Изграждане на зелена зона в кв. „Св.Георги“ гр. Поморие
 3. Министерство на културата на РБ, ААМР, Програмата на ООН за развитие, Програма „Матра“ на Правителството на Холандия – Изграждане на Интернет център в сградата на НЧ „Светлина“ Поморие – ремонтни дейности; Оборудване и обзавеждане; Издръжка по договора
 4. Министерство на културата на РБ, ААМР,Програмата на ООН за развитие,Програма “Матра” на Правителството на Холандия – Достъпна среда към Интернет центъра. Рампа, подходи за хора в неравностойно положение
 5. Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието – Екологични инициативи за опазване на защитена местност „Поморийско солено езеро и неговите обитатели“
 6. „Европа и ние“ сдружение НПО – Подобряване на екологичното състояние на Черно море пред бреговете на гр. Поморие
 7. Министерство на Културата на РБ – допълваща целева субсидия – Закупуване на копирна техника за Библиотеката за художествена литература
 8. Министерство на Културата на РБ – допълваща целева субсидия – Извършване на ремонтни дейности в библиотеката (смяна на дограма)
 9. Министерство на Културата на РБ – допълваща целева субсидия – За закупуване на нова литература
 10. МК – помощ за библиотеката – За закупуване на нова литература
 11. Министерство на Културата на РБ – допълваща целева субсидия – За текущ ремонт по сградата на читалището (изба, стълбище, дограма, обзавеждане)
 12. МК – българските библиотеки – съвременни центрове за четене – І–ва сесия и ІІ–ра сесия – За нова литература
 13. Министерство на Културата на РБ – допълваща целева субсидия – Финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество – „Център за изкуство и култура“
 14. Министерство на Културата на РБ – допълваща целева субсидия – За осветителна апаратура в театралния салон
 15. Проект „Глобални библиотеки“ – България – Българските библиотеки, място за достъп до информация и комуникации