Профил на купувача

Проектът е изпълнен и е на стойност 231 343,53 лв.

Проект и главна цел: Договор № 02/07/2/0/00747 от 04.12.2017 г. „Извършване на строително-монтажни работи на Народно Читалище „Светлина-1939“ гр. Поморие

Бенефициент: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1939“ гр. Поморие

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие на селските райони и от националния бюджет на Република България.

 

Предмет на поръчката: „Извършване на строително-монтажни работи на Народно читалище „Светлина-1939″ гр. Поморие“

Обект на поръчката: Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС): 200 515 лв.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. с ДДС): 240 618 лв.

Статус: Отворена

Номер на обявата в АОП: 49

Връзка към обявата в АОП: ВИЖ

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача: 05.04.2018 г.

Срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. до 17:00 ч.

Отваряне на постъпилите оферти: 23.04.2018 г. в 10:00 ч. в сградата на НЧ „Светлина-1939“ гр. Поморие.

Ако обявеният срок има по-малко от три оферти, той ще бъде удължен с най-малко три дни.


Файлове:

Договор за изпълнение на обществената поръчка – 23.10.2018 10:08:20 ч. / Сериен номер: 7027771fded9ff3b / StampIt® „Информационно обслужване“ АД / TSR

Протокол 2 – 20.06.2018 г. 09:25:23 ч. / Сериен номер: 1b3fd1eeab34684d / StampIt® „Информационно обслужване“ АД / TSR

Заповед – 30.05.2018 г. 15:39:44 ч. / Сериен номер: 295e90cf4f0ce916 / StampIt® „Информационно обслужване“ АД / TSR

Протокол 1 – 18.05.2018 г. 16:22:02 ч. / Сериен номер: 774b75f6e73815e3 / StampIt® „Информационно обслужване“ АД / TSR

Заповед – 20.04.2018 г. 09:21:55 ч. / Сериен номер: 293f9f8fb0b754b2 / StampIt® „Информационно обслужване“ АД / TSR

Съобщение – 20.04.2018 г. 17:09:07 ч. / Сериен номер: 45f2024cc3a6fcb1 / StampIt® „Информационно обслужване“ АД / TSR

Документация за СМД – 05.04.2018 г. 17:05 ч.

Техническа спецификация – 05.04.2018 г. 17:05 ч.

КСС – 05.04.2018 г. 17:05 ч.

Образец обява – 05.04.2018 г. 17:05 ч.

Договор – 05.04.2018 г. 17:05 ч.

Образец 1 – 05.04.2018 г. 17:10 ч.

Образец 2 – 05.04.2018 г. 17:10 ч.

Образец 3 – 05.04.2018 г. 17:10 ч.

Образец 4 – 05.04.2018 г. 17:10 ч.

Образец 5 – 05.04.2018 г. 17:10 ч.

Образец 6 – 05.04.2018 г. 17:10 ч.