История

1939г. – Навън е студена зимна нощ. В една от учебните стаи на ОУ „Хр. Ботев“ гр. Поморие, в кв. „Ив. Червенков“, се събират будни и прогресивни хора, за да учредят читалище. Под ръководството на главния учител Панайот Ст. Киряков те вземат решение за основаването му. Наричат го „Светлина“.

И оттогава, тъмнината се скрива в бърлогата на нощта, и настъпва утро.

Хората, заспали в люлката на времето, чуват камбаната на вечността, отварят очи и оживяват…, защото идва „Светлина“.

За пръв председател е избран Панайот Киряков, за секретар – Иван Кусев, а за членове – Иван Михайлов, Трифон Миланов и Кръстьо Чорбаджийски.

Минават години. В малката учебна стая става тясно. Трудно се побират и книги, и публика за театралните представления и сказки. Жителите на кв. „Иван Червенков“ започват да мечтаят за свой читалищен дом, който сами да построят. Вземат решение да съборят стената на старите гробища, да разчистят терена и да започнат градежа на ново читалище. Годината е 1960. Под ръководството на Алекси Мурджев, Георги Кушалиев, Иван Кусев, Атанас Мишев, Алекси Шарденов, Вълчо Стаматов, хората от квартала активно се включват в строителството. С доброволен труд, камък по камък вграждат в основите му своята мечта. Възникват проблеми, парите не стигат, времето минава, бави се изграждането. Градският народен съвет на Поморие решава да подпомогне строителството на читалищната сграда и на 22.05.1966г. става тържественото и откриване.

През седемдесет годишнината на читалището, много са имената на хората дали лъч от светлината на душите си и проправили пътя, по който вървим сега и ние…

Читалище „Светлина“ е основано през зимата на 1939г., под ръководството на главният учител Панайот Киряков, в една от стаите на училище „Христо Ботев“.

1962г. – поставени са основите на сградата, върху терен от бившите гробища. Строи се на стопански начала, под ръководството на инициативен комитет.

22 май 1966г. – открива се сградата на читалището. Първи секретар-библиотекар – Елена Спасова Дякова. Първите книги са дарения. Закупуват се пиано и акордеон. Започва работа театрална трупа с ръководител Елена Мурджева. Поставя се пиесата „Вампир“. В киносалона се прожектират филми.

1967г. – ДМШ с класове по пиано, акордеон и солфеж. Курс по немски език с преподавател Ангел Ангелов. Библиотечният фонд наброява 4349 библиотечни единици.

20 февруари 1968г. – Провежда се отчетно-изборно събрание. ДМШ се допълва с клас по цигулка. Театралният колектив представя пиесата „Ден за пране“, под ръководството на Елена Мурджева.

1969г. – Работи детската музикална школа, а под ръко­водството на Никола Джунев се поставя пиесата „Любовта и сянката“.

1970 – 1971г. – В ДМШ работят класове по пиано, акордеон, цигулка и китара.

1972г. – Играе се пиесата „Сватба“ от Климент Цачев.

1973г. – Поставя се пиесата „Пожар“ от Любомир Влад­ков, с режисьор Георги Трайков. Продължава курсът по немски език. В ДМШ работят класове по пиано, акордеон и китара.

1974г. – Сформира се детски хор за народни песни, с ръководител Кина Христова. Своето начало поставят автентичен фолклорен състав и състав за художествено слово. Поставя се пиесата „Един неповторим ден“ от Георги Крънзов, под ръководството на Руска Митева. ДМШ продължава с класове по пиано, акордеон и китара.

1975г. – Подготвя се и се представя пиесата „Добре дошли“ от Ирошников, като последна страница на „Говорящ вестник“. Продължава работа кръжокът по художествено слово и ДМШ.

1976г. – Театралният колектив участва на окръжните театрални празници в гр. Бургас с постановката „Един неповторим ден“ ,за което получава златни и сребърни значки. На същите празници се явява и колектива за художествено слово. Работи ДМШ с класове по пиано, акордеон, китара и курс по немски език.

1977г. – Подготвя се пиесата „Табакера 16 карата“ от Никола Русев. Сформира се народен оркестър. Работи ДМШ и курс по немски език, с ръководител Таня Кралева.

1978г. – Хорът за народни песни, с ръководител Кина Христова става лауреат на V републикански фестивал на художествената самодейност. Курсът по немски език продължава с ръководител Невена Кичева.

1979г. – Поставя се пиесата „Приемен изпит“ от Вл. Константинов. Работи ДМШ.

1980г. – Чества се 40 годишнината на читалището. Поставя се едноактната пиеса „Граница“ от Л.Владков и „Дъщерята завършва“ от Д.Янакиев, с режисьор Хенриета Владимирова. Продължава работа хорът за на­родни песни и ДМШ, с класове по пиано и акордеон.

1981г. – Открива се школа по гайда, с ръководител Златин Стефанов Узунов. Сформира се куклено-театрален със­тав. Поставя се „Иван селският син“ от Пенчо Манчев, с режисьор Димитър Панайотов. Закупува се второ пиано.

1982г. – ДМШ по акордеон, пиано и гайда, вокална група за народни песни, квартет гайди, автентичен фолклорен състав.

1983г. – Куклено-театрален състав поставя „Слънчо-слънчоглед“ под ръководството на Димитър Панайотов, с която участва на окръжните празници на художестве­ната самодейност и се класира за републиканския фес­тивал. Продължават да работят вече съществуващите състави.

1984г. – Куклено-театрален състав е награден със сре­бърен медал и лауреатско звание на републиканския фестивал на художествената самодейност в гр. Хасково, за пиесата „Слънчо-слънчоглед“. ДМШ работи с класове по пиано, акордеон, китара, гайда и солфеж.

1985г. – Поставя се пиесата „Румето и старият лъв“ от Иван Остриков, с режисьор Грета Кръстева. Работи ДМШ. Библиотеките преминават на централизирано комплектуване.

1986г. – Играе се пиесата „Румето и старият лъв“ от Иван Остриков, с режисьор Грета Кръстева. Същата участва в панорамата на любителското театрално из­куство в гр. Карнобат. Продължава работа ДМШ и хорът за народни песни, с ръководител Тодорка Раднева.

1987г. – Куклено-театралният състав поставя „Шестте пингвинчета“ от Борис Априлов, с режисьор Грета Кръс­тева. Постановката получава звание „Първенец“ и златна значка на VII-я републикански фестивал. Работи ДМШ, автентичен фолклорен състав и група за народни песни, с ръководител Тодорка Раднева. Групата е отличена със звание „Отличник“ и сребърна значка на VII penубликански фестивал.

1988г. – Продължава ДМШ, с клас по пиано и преподавател Нина Василева, клас по акордеон, с преподавател Мара Тенишева, и клас по гайда, с ръководител Христо Боев. Хорът за народни песни и квартет гайди изнасят концерти.

1989г. – Куклено-театралният състав поставя „Куцото петле“ от Рада Москова, с която участва на VII републи­кански фестивал в гр. Сливен, където е отличена със зла­тен медал, и в националните празници на представител­ните любителски куклени театри в гр. Вършец. ДМШ ра­боти с класове по пиано, акордеон и гайда.

1990г. – Чества се 50 годишнината на читалището. Кук­лено-театралният състав поставя куклената пиеса „Чими“ от Борис Априлов, а драматичният възстановява „Един неповторим ден“ от Георги Крънзов. Работи ДМШ с класове по пиано и акордеон.

1991г. – Поради финансови затруднения работи само кук­лено-театралния състав, с режисьор Грета Кръстева. Поставя се пиесата „Пролетен карнавал“. Децата от кла­совете по пиано и акордеон представят свои продукции.

1992г. – Прави се опит за възстановяване на драматичния театрален състав. Работи се върху пиесата „Михал-мишкоед“ от Сава Доброплодни, с режисьор Грета Кръстева, но не се стига go премиера. ДМШ работи само с клас по акордеон, с ръководител Мара Тенишева. От октомври работи и клас по пиано, с ръководител Елена Борисова.

1994г. – Читалищните самодейци участват в събора-надпяване на „Петрова нива“, в гр. Малко Тър­ново, в коледният благотворителен концерт, в дома за стари хора с. Лъка. Работи ДМШ, с класове по пиано и акордеон. Сформират се два любителски състава – теат­рален, с режисьор Пейо Пантелеев и куклено-театрален, с режисьор Румяна Кралева. На 13 и 14 май в София се про­вежда 27-я конгрес на Съюза на народните читалища,в чиято работа взема участие и НЧ“Светлина“.

1995г. – Драматичният театрален състав с режисьор Пейо Пантелеев поставя „Районна болница“ от Христо Бойчев, с която чества 50 години творческа дейност на театралите Катя Милкова и Васил Василев. Куклено-театралния състав представя „Червената шапчица“ под режисурата на Пейо Пантелеев и Румяна Кралева. Работи ДМШ с класове по пиано и акордеон.

1996г. – Драматичният театрален състав поставя „Многострадална Геновева 1876“ по Васил Станилов, а куклено-театралният „Вълшебникът от Оз“. Приет е законът за народните читалища. ДМШ по пиано и акордеон продължава дейността си.

1997г. – Читалището е регистрирано като юридическо лице. Пиесата „Районна болница“ е предавана по „Рент те­левизия“ – Бургас. Куклено-тeaтpалният състав участва с „Вълшебникът от Оз“ на детските празници за изкуство в гр. Царе­во. Работи ДМШ по пиано и акордеон.

1998г. – Читалището е оземлено с 50 дка. Провеждат се първи и втори конкурс за деца, за изпълнение на българска популярна песен „Бисери от поморийския бряг“. Театралният състав участва с пиесата „Районна болни­ца“ на Първия театрален фестивал в гр. Каварна. Работи ДМШ по пиано и акордеон.

1999г. – Читалището навършва 60г.

Под мотото „В началото бе светлина“ се провежда музикално–поетичен, празничен концерт, който събира читалищните дейци, общинската администрация, представители на местната власт и гражданите в театралния салон на читалището. Те стават свидетели на творческата зрялост на читалищната организация и мястото й през новото хилядолетие. Грамоти за активно участие в дейността на читалището получават над 120 читалищни членове, а поздравителни адреси поднасят Кмета на Община Поморие – инж. Г. Трухчев, Председателят на Общинския съвет Поморие- инж. Емил Манчев, секретарят на НЧ „Просвета“ – Маргарита Чухлева, Председателят на певческо дружество „Анхиало“ – Мария Тенекеджиева, Директора на ОДК – Анета Данаилова, Представителят на УНСС гр. София – доц. д-р Аспарух Спиртов и много читалищни дейци .

През годината работи ДМШ с класове по пиано, акордеон и солфеж, с преподаватели Елена Илиева и Мара Тенишева.

Провежда се курс за обучение по английски език с преподавател Анастасия Христова. Организира се курс за следдипломна квалификация към УНСС – гр. София по специалността „Счетоводство, финанси и контрол“, с ръководител Доцент д-р Аспарух Спиртов. Детско- юношеския, куклено-театрален състав с художествен ръководител Румяна Кралева, поставя спектакъла „Малкият принц“ на Екзюпери. Групата за автентичен фолклор участва в концертни програми, празници и народни обичаи. В гр. Царево, на празниците на детската книга и изкуствата за деца, и на бургаския фестивал „Аз съм“ Бургас 99, децата актьори представят по най-достойния начин НЧ „Светлина“.

2000г. – Продължават да работят школите и курсовете към читалището. В културния афиш се отбелязват два нови спектакъла на ДЮКТС – „Хитър Петър“ и „Дванадесетте месеца“, с които творческия екип – Румяна Кралева, Лидия Накова, Георги Минков и децата актьори, посрещат новото хилядолетие. Богата е културната програма през годината. Провежда се съвместен фолклорен концерт с танцов състав от гр. Къркларери – Р. Турция, детски конкурс „Мис и мистър Палавник“, тематична вечер „230 години с музиката на Бетовен“. Децата от школите участват в „Седмицата на морето“, провеждат „Нептуниада“, Деня на народните будители, участват в коледните и новогодишни тържества. Провежда се конкурс за красота „Мис Снежанка“, както и Бъдни вечер. Дядо Коледа обхожда домовете на децата.

2001г. – Читалището работи по проект „Зелена зона“ в кв. „Св. Георги“ Поморие, финансиран от Американската агенция за международно развитие, Института за устойчиви общности, по програма „Партньори“ на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Демократична мрежа. Сформира се скаутски екологичен клуб „Делфин“ към читалището, с водач Атанаска Драгнева. Те провеждат учебен лагер с. Козичено, със скаутската организация „Орли“ от гр. Бургас. Същите са партньори и доброволци по проект „Чисти плажове“, за устойчив туризъм по българското черноморие, чрез Фондация „Зеленият Бургас”. Вземат участия в дискусии и инициативи, за перспективите и възраждането на черноморската екосистема.

Културната програма е разнообразна. Обхванати са националните празници и чествания. Провежда се V-то издание на детския песенен конкурс „Бисери от поморийския бряг“. На сцената гастролират ДКТ Бургас с постановката на Кирякос Аргиропулос „Нашият град“, Габровският държавен драматичен театър с постановката „Жива вода“, Държавен пътуващ театър с постановката „Марихуаната на мама е най-добра“.

2002г. – Изключително успешна за читалището година. Финализират се усилията за качествена промяна във формите за работа, културната дейност и подобряване на материалната база. Потребностите на хората са определящи за работата през годината. Успешно се защитава проект „Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата“ на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, програма „Матра“ на правителството на Холандия и ААМР. Така се изгражда и оборудва Интернет център, с 8 работни станции, разкриват се 2 нови работни места – за специалист информационни технологии и административен сътрудник, и се участва в националната обучителна програма. По проект „Зелена зона“ е спечелен втори проект. ФПББ награждава партньора по проекта на читалище „Светлина“ ЕТ – „Такси – Мачев“, със специалната награда за благотворителността. Същата година се извършва основен ремонт и оборудване на помещенията от първия етаж на сградата.

Скаутския екологичен клуб „Делфин“ участва в обучения и посещава м. „Пода“ и Атанасовско езеро. Детският театрален състав участва на Третия национален театрален фестивал в гр. Шумен и на фестивала „Златна рибка“ в гр. Варна със спектакъла „Съкровището на Силвестър“ по А. Вагенщайн. Получават ІІ-ра награда за режисурата на Румяна Кралева и І-ва награда за най-добра мъжка и женска роля за Дамян Мачев, Михаил Янев и Кристина Аратчиева. Провежда се VІ-то издание на детския песенен конкурс „Бисери от поморийския бряг“. В читалището работят – детска музикална школа с класове по пиано, акордеон, солфеж и гайда с ръководители – Елена Илиева, Мара Тенишева, Жеко Петров, модерен балет с ръководител Антон Стоянов, литературен клуб с ръководител Радка Стойкова, школа по изобразителна дейност с преподавател Трендафил Стефанов.

2003г. – Международна година посветена на хората с увреждания. В тази връзка читалището изгражда по проект „Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата“ рампа за достъпна среда за хората в неравностойно положение, а по проект „Красива България“ на Община Поморие, участва с проектна идея за монтаж на пейки, подова настилка, парково осветление и оформяне на зелени петна от нискостеблена растителност пред лятната сцена в „Зелената зона“ на читалището.

Стъпвайки на традициите, продължават работата си курсовете и школите в читалището Детска музикална школа е с преподаватели Елена Илиева и Мара Тенишева, школата по изобразителна дейност с преподавател Трендафил Стефанов, курс за подготовка на кандидат – гимназисти по български език и литература с преподавател Радка Стойкова, курс за обучение по английски език с преподавател Анастасия Христова, школа по театрално изкуство с ръководител Румяна Кралева. Провеждат се обучения в новите технологии – начална компютърна грамотност и работа с интернет от Ани Добрева, а услуги за населението се предоставят от Димитър Стефанов. Скаутски клуб „Делфин“ получи финансиране от Българо- швейцарската програма за опазване на биоразнообразието в Бургаските влажни зони.

На сцената на читалището гостува Оперно-филхармонично дружество Бургас със спектакъла „Трите прасенца“ и младежки струнен оркестър и танцов състав от гр. Долни Кубин, Република Словакия. Учениците от ДМШ посещават операта „Кармен“, а децата от театралната школа спектакъла „В лунната стая“ на ДКТ Буртас. С участието си на фестивала „Златната рибка“ в гр. Варна, спектакъла „Пук“ по В. Петров спечелва Първа награда, а актьорът Денислав Минчев е отличен за най-добра мъжка роля.

2004г. – Децата от музикалната школа и техните ръководители участват в конкурса „Върбан Върбанов“ и свирят на „Свободна сцена на младия изпълнител“ – гр. Бургас. Провеждат продукции, тематична вечер за творчеството на Шуман, участват в празнични програми и концерти. Активно се включват в осмото издание на конкурса „Бисери от поморийския бряг“. Продължава обучението по английски език с преподавател Анастасия Христова, по български език и литература с преподавател Нели Дългърова, школата по изобразителна дейност, с преподавател Трендафил Стефанов. Ритмично се провеждат обучения в начална компютърна грамотност и работа с интернет от Ани Добрева. Скаутският клуб „Делфин“ под ръководството на Атанаска Драгнева привлича нови членове, провежда обучения за оцеляване сред природата, съвместно с фондация „Зеленият бряг на Анхиало“, Парти Сервис Крис и Младежка информационна мрежа Бургас, участват в екоинициативи по залесяване на местност в гр. Каблешково. През тази година на театралните празници в гр. Шумен се представя спектакъла „Пинокио“ по К. Колоди. Със сложната система кукли – марионетки, децата актьори завладяват и публиката на Бургас, на сцената на Държавен Куклен Театър. На читалищната сцена гастролират ученици от гр. Волос – Р. Гърция с гръцка и византийска музика. Постановката „Скок във времето“, посветена на олимпиадата в Атина ,бе представена от ученици на гр. Ставропулус – Р. Гърция . Читалищен театър „Просвета“ Поморие гостува със спектакъла „Муа у тупан“ на Боян Папазов.

Полага се началото на Тракийски фолклорен събор „Гергьовден“, на който читалището е домакин и съорганизатор. През тази година читалището става учредител на Асоциация „Съвременни читалища“ и участва в дейността на Читалищната мрежа, към Фондация за развитие „Читалища“ .

2005г. – Извършва се основен ремонт на театралния салон и се подменят столовете и дограмата на ІІ-я етаж на сградата, закупуват се климатизатори за отопление на библиотеката, музикалната школа и учебния кабинет. Стълбището към библиотеката се ремонтира и боядисва.

През същата година читалището работи по проект на правителството на България, по комуникационната стратегия за присъединяването към Европейския съюз. Като партниращи организации са привлечени СОУ „Иван Вазов“, ОУ „Хр. Ботев“ и са проведени училищни викторини. Сформиран е отбор на града, който се представя блестящо на регионалната викторина „Европейският съюз през погледа на детските очи“ в гр. Сливен. Учениците от отбора на Поморие получават награди и за написване на есе и детски рисунки.

През тази година читалището чества 10 годишния юбилей на детска театрална студия „Светулка“ със спектакъла „От приказка в приказка“. За първи път се използва мултимедийна техника. Актьорите са участници в клип. Те тръгват на морско пътешествие и покоряват света със своя талант, прославят Поморие и България, и отново се завръщат на сцената, при вярната си публика. За участието си през годините, малки театрали получават юбилейни грамоти, кукла „светулка“, изработена от кукло майсторката Лидия Атанасова, лични подаръци, много цветя и поздравления от вярната си поморийска публика. На фестивала в гр. Варна съставът отново бе награден с първа награда и с парична премия от журито, за спектакъла „Пинокио“ по Карло Колоди. Културният живот е богат и разнообразен. Школите продължават дейността си и се включват в мероприятия по календара на читалището, на Община Поморие. Честват се националните празници, провеждат се фолклорни обичаи, продължават се традициите. Читалището е домакин, както на местни, така и на гостуващи трупи и състави.

2006г. – Юбилейна година за Х-то издание на детския песенен конкурс „Бисери от поморийския бряг“. „Гала-вечер“ на лауреатите се провежда след конкурсната програма. На екран в залата се проектират записи от конкурсите, а публиката се връща назад във времето и бурно аплодира изпълненията на порасналите „бисери“.

Продължават обученията по български език и литература с преподавател Нели Дългърова, по английски език за възрастни с преподавател Магдалена Маджарова и за деца, с преподавател Златка Стоева. Елена Илиева и Мара Тенишева продължават да преподават в школата по пиано, акордеон и солфеж. Подготвят успешно възпитаниците си за обучение в НУМСИ гр. Бургас. Провеждат музикални продукции, организират посещение на балетния спектакъл „Куклената фея“ в Бургаската опера, вземат участия в концертните програми и конкурси на читалището за коледните и новогодишни тържества. Учениците участват в „Свободна сцена за младия изпълнител“, провеждат образователна лектория „Виенски класици“. Съвместно с НУМСИ „проф. П. Владигеров“ Бургас честват Деня на Европа с концерт на камерен оркестър.

Школата по изобразително и приложно изкуство експонира изложби на младите художници по повод празника на града 6-ти май „Гергьовден“ и Деня на детето – 1-ви юни. Скаутския клуб „Делфин“ провежда 2 лагера на хижа „Странджа“ в местността „Отманли“ и на „Горска хижа“ в гр. Каблешково. Участвуват на фестивала на пеперудите в местността „Алибе чешма“, в съзтезанието „Млад огнеборец“, съвместно с РСПАБ гр. Поморие, както и честват Деня на Черно море.

Групата за автентичен фолклор участва в инициативата „Да възродим Еркеч“ на Дирекция по образование, култура и вероизповедания при Община Поморие, във фолклорните празници – Бабинден, Осми март и Коледа, организирани от читалището.

2006г. е белязана и с първото участие на театрална студия „Светулка“ на гастрол в Република Гърция, по покана на културо-просветно дружество от гр. Неа Капия. Спектакълът „Спящата красавица“ е представен и на честването на 150 годишнина от създаването на българския театър в гр. Шумен и на детските театрални празници, проведени в ДТ „Адриана Будевска“ гр. Бургас.

2007г. – Първа европейска година и за НЧ „Светлина“, което все повече се превръща в посредник между различните обществени групи, институции, организации, местна власт и медиите. Предоставя достъп до глобалното информационно общество чрез дейността на Интернет центъра и предлага услуги за гражданите. Изгражда партньорства и продължава да работи по проекти. Има активен културен живот, подчинен на утвърдена програма. Обученията в читалищните курсове и школи е както за ученици, така и за възрастни. Като партньори на проект „Приятели на книгата“ се провежда среща с детския автор Кузман Кръстев и художника илюстратор Красимир Зинин. Изкуствоведа Георги Райков представя новата книга за деца „Къде му е умът на мечо“ в театралния салон на читалището. Възпитаниците на музикалната школа посещават коледния – концерт спектакъл на НУМСИ „проф. П. Владигеров“ и Оперно-филхармонично дружество гр. Бургас.

На читалищната сцената се изявяват местни формации и гастролиращи трупи и състави като ДКТ Бургас, със спектакъла „Писмо от дядо Коледа“ и театрална формация „Корали“, със „Снежанка“ по Братя Грим. Поморийската публика се радва на фолклорните концерти на Ансамбъл „Българе“, ФА „Лазур“ Бургас, народните изпълнители – Жечка Сланинкова, Николина Чакърдъкова, поп и фолк изпълнителите Десислава, Софи Маринова, Устата, Хайгашот Агасян, Недялко Йорданов, Ивана Джеджева, Стефка Берова и Георги Христов. През тази година е извършен и основен ремонт на избеното помещение по проект на МК, като са инвестирани и допълнителни средства на Община Поморие и на читалището.

2008г. – Читалище „Светлина“ се превръща в активен културен, информационен и обучителен център за местната общност. Търсен партньор е за съвместни идеи и инициативи, както на регионално, така и национално ниво. Успешно изгражда хоризонталните връзки между различните дейности и звена за екипна работа вътре в организацията, както и вертикалните връзки с административния апарат, местната власт, по-висшестоящите институции и организации. Постоянна задача на ръководството е качеството на предлаганите услуги и обучения, професионализма на ръководителите и преподавателите, получения добър обществен отзвук за културните мероприятия и за читалищната дейност. Упражнява се строг контрол за финансова дисциплина и отчетност в разходването на средствата.

Годината е белязана с провеждането на Първия детско-юношески, куклено-театрален фестивал „Сцена край морето“, който е финансиран по проект на МК и на Община Поморие. ДТС „Светулка“ участва в VІІІ–те театрални празници гр. Шумен и на ІХ–я фестивал „Приказка за теб“ гр. Варна, със спектакъла „Маугли“ по Ръдиард Киплинг.

Творческият екип – Румяна Кралева, Лидия Атанасова и Георги Минков получават голямата награда „Жар птица“ на фестивала, парична премия, а Мари-Никол Маркова получава награда за най-добра роля. На читалищната сцена се представят спектаклите „Милионерът“ по Й. Йовков на НЧ „Отец Паисий“ гр. Созопол, „Кожа и небе“ на Д. Динев, с участието на Параскева Джукелова, Асен Блатечки, Ники Илиев и театралните постановки „Мама веселата вдовица“, „Лудетени – вдовици“ с участието на великата Стоянка Мутафова и Васил Попов, Николай Атанасов, Адриана Андреева. В културния календар са отбелязани като общ брой мероприятия през годината – 52, от които за пета поредна година Национален тракийски фолклорен събор „Гергьовден“, фолклорен концерт на Капански ансамбъл гр. Разград, концерт на „Сезони“ гр. Бургас с ръководител Стефан Диомов, концерт на бардовете Светлана Стоянова и Христо Граматиков. Инициативата „Приказно лято в библиотеката“ получи добър отзвук и събуди интереса на младите читатели. Най-добрите са наградени в навечерието на Деня на народните будители. Работи се по няколко проекта – Детски театрален фестивал „Сцена край морето“, Професионално обучение и квалификация, Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност, Летен център за изкуство и култура, Училището – желана територия за младите хора.

2009г. – Читалището навършва 70г.

Дейността през годината е подчинена на 70 годишнина от основаването на НЧ „Светлина“. Тя се е превърнала в устойчива културна организация, чиято мисия е да съхранява и развива традиционните ценности на нацията. Читалището се уповава на българските си корени, социални, културни, образователни и информационни дейности и отговоря на предизвикателствата на новото време и на потребностите на младите хора. Има потенциал за насърчаване на социалната промяна и за укрепване на гражданското общество. Отчита се пред читалищните членове, местната власт и общинска администрация. Има ясни цели и задачи. Добре анализира потребностите на местната общност и очакваните резултати. Има устойчиво развитие през годините. Припознато е като добър и надежден партньор от различните институции и организации. Разполага с добра материална база, съвременно оборудвани кабинети, с компютърна техника и интернет връзка, библиотека с 23 000 тома художествена литература и автоматизирани библиотечни процеси. В интернет центъра, със средства на читалището, са закупени нови компютри за всяка работна станция. Предлага се високоскоростен интернет на всяко работно място, във всяко помещение. Извършват се услуги за гражданите. Екипът на читалището работи успешно по проекти с външно финансиране, като акумулира безвъзмездни финансови средства. Има устойчиви резултати. Библиотека е включена в проекта ма МК по програма „Глобални библиотеки“ за превръщането й в модерен център за информация и комуникации. Участник е в проекта Художествено-творческите колективи – състави, формации, школи, развиват таланта на децата и усета им към изящното изкуство. На театралния фестивал „Приказка за теб“ в гр. Варна и през тази година съставите на читалището печелят сърцата на публиката и получават две ІІ-ри награди за спектаклите „Меко казано“ от В. Петров и „Огнивото“ по Х.К. Андерсен. Акторът Георги Георгиев е обявен за „Мистър Приказка“, а Мари-Никол Маркова и Иво Русков получават награди за най-добра мъжка и женска роля. Това е и награда за художествения ръководител на състава – Румяна Кралева.

Детската музикална школа по пиано и солфеж е с преподавател Елена Илиева, школа по изобразително и приложно изкуство е с преподавател Трендафил Стефанов. Благодарение на тяхния труд и всеотдайност, възпитаниците им продължават обучението си в специализираните училища по изкуство в гр. Бургас.

Групата за автентичен фолклор, с ръководител Василка Стойкова, също има своето атрактивно място в културния календар и печели награди на събори и участия.

Провеждат се обучаващи курсове за всички възрасти и групи, с цел повишаване на професионалната квалификация и личностна реализация. Чуждоезиково обучение – английски език деца – 5 групи – с преподавател Даниела Кремова, 2 групи за възрастни с преподаватели Анастасия Христова, Емилия Колева, немски език – 1 група с преподавател – Светлана Пеева. Интернет центъра предоставя достъп до глобалното информационно общество и предлага услуги за гражданите. Обучението се провежда от Мария Зотева.

Читалището участва в провеждането на празници, обичаи, фестивали, събори от календара на читалището и на Община Поморие. Такива са: Честване деня на родилната помощ, Детски песенен конкурс „Бисери от поморийския бряг“ – ХІІІ то издание, Национален тракийски фолклорен събор „Гергьовден“ – VІ издание, Празника на гр. Поморие – 6-ти май „Гергьовден“, Детски театрален фестивал „Сцена край морето“ – второ издание, Летен център за изкуство и култура – І-во издание, участва в Национална седмица на морето, Денят на народните будители, Въведение Богородично, провежда Коледни и новогодишни тържества. Извършва рекламна дейност, с която подпомага дейността си, във връзка с организацията по провежданите мероприятия, провежда PR кампании, пресконференции, публикации в медиите, изготвя аудиовизуални продукти, др. За 70-та годишнина на читалището разработва настоящия читалищен сайт и го подарява на хората от 21-вия век.